MARSWELL

2008-09-10 15:03

חברת MARSWELL מהמזרח, מייצרת מנועי DC קטנים בקטרים של 6, 7, 8  מ"מ , מחוברים לתמסורות פלנטריות פלסטיות, במהירויות גבוהות מאד ונמוכות מאד. המנועים מתאימים ליישומים רפואיים ולמוצרי צריכה.

קודם

חפש באתר

רחוב הרצל 75 בפסאז', רמת גן. טלפון: 03-6722003 , פקס: 03-6722077

Powered by Webnode

מגנטים לתעשיה | מגנטים ניאודימיום |מנועים קטנים |מנועי צעד |סולנואידים |מנוע זרם ישר |