מערכת הינע מדויקת - אטומה לאבק ונוזלים

2013-10-07 14:43

מנוע צעד – 65IP   

מחובר לתמסורת פלנטרית – 54IP

קודם

חפש באתר

רחוב הרצל 75 בפסאז', רמת גן. טלפון: 03-6722003 , פקס: 03-6722077

Powered by Webnode

מגנטים לתעשיה | מגנטים ניאודימיום |מנועים קטנים |מנועי צעד |סולנואידים |מנוע זרם ישר |